Coriotravel is aangesloten bij diverse organisaties uit de reisbranche. Hieronder treft u meer informatie over de betreffende voorwaarden en regelingen.

ANVR

Coriotravel (KvK 650485339) is aangesloten bij de ANVR. Deze vereniging hanteert strenge normen voor het lidmaatschap en bevordert de kwaliteit van de reizen en van de informatie daarover. De reizen op deze website worden aangeboden onder het beding dat de ANVR-Reisvoorwaarden van toepassing zijn op alle aanbiedingen op deze website tenzij uitdrukkelijk wordt aangegeven dat dit niet het geval is. Klik hier voor de ANVR-Reisvoorwaarden. Op het boekingsformulier dien je aan te geven dat je akkoord gaat met de toepasselijke ANVR voorwaarden. 

SGR (Stichting Garantiefonds Reisgelden)

Coriotravel (KvK 650485339) is aangesloten bij SGR. Je kunt dit controleren via www.sgr.nl. Binnen de grenzen van de SGR-garantieregeling vallen de op deze internetsite gepubliceerde reizen onder de garantie van SGR. 

De SGR-garantie houdt in dat de consument ervan verzekerd is zijn vooruitbetaalde reisgeld terug te krijgen, als zijn wederpartij door financieel onvermogen de overeengekomen tegenprestatie niet kan nakomen. Voor zover de overeenkomst mede het vervoer omvat en de plaats van bestemming reeds is bereikt, wordt zorg gedragen voor de terugreis.

CFR (Calamiteitenfonds Reizen)

Coriotravel (KvK 650485339) is aangesloten bij de Stichting Calamiteitenfonds Reizen. Binnen de grenzen van de garantieregeling van het Calamiteitenfonds vallen de op deze internetsite gepubliceerde reizen onder de garantie van het Calamiteitenfonds. 

Deze garantie houdt in dat je als consument die deelneemt aan een door ons georganiseerde reis: 

-  (een deel van) je reissom terugkrijgt indien wij de reis als gevolg van een calamiteit niet of niet volledig kunnen uitvoeren; 
-  de noodzakelijke meerkosten vergoed krijgt indien wij als gevolg van een calamiteit de reis moeten aanpassen of indien wij je vervroegd moeten repatriëren.
   Onder calamiteit wordt verstaan een door molest of natuurramp veroorzaakte abnormale gebeurtenis.