CorioTravel werkt samen met Duitse top reisorganisaties, omdat zij een hoge prijs- kwaliteit verhouding kunnen waarborgen. En dat is wat wij voor onze klanten willen!!
Wij werken onder andere samen met:

 


 Logo mit SchattenSlogan kl logo alltours klein

Coriotravel maakt gebruik van cookies en vergelijkbare technologieën voor verbetering van uw gebruikservaring, integratie met sociale media en weergave van (gerichte) advertenties. Door onze website verder te bezoeken, stemt u in met het gebruik van onze cookies.

Deze informatie helpt ons om onze website beter af te stemmen op de behoeften en wensen van onze bezoekers.

Wij wijzen u erop dat het niet accepteren van cookies het bezoek aan deze website nadelig kan beïnvloeden.

Meer informatie over cookies?
Op de volgende websites kunt u meer informatie over cookies vinden:
Cookierecht.nl
Consumentenbond: “Wat zijn cookies?
Consumentenbond: “Waarvoor dienen cookies?
Consumentenbond: “Cookies verwijderen
Consumentenbond: “Cookies uitschakelen
Your Online Choices: “A guide to online behavioural advertising

Coriotravel zet zich in voor een zo zorgvuldig en accuraat mogelijke weergave van de gegevens op deze site. Te allen tijde is Coriotravel gemachtigd om zonder verdere berichtgeving de informatie op deze site te wijzigen. Mochten er onjuistheden in de gegevens voorkomen of mocht de informatie niet meer actueel zijn, dan aanvaardt Coriotravel geen enkele aansprakelijkheid voor de eventuele gevolgen hiervan.

Ook kan Coriotravel geen aansprakelijkheid aanvaarden indien er sprake mocht zijn van storingen of onderbrekingen van of fouten en/of vertraging in het verstrekken van informatie. Coriotravel garandeert niet dat naar haar gestuurde e-mails of andere elektronische berichten (via de lokale mailclient van een gebruiker, via elektronische informatiedragers dan wel via reactieformulieren of andere communicatiemiddelen op de website) tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan.

Coriotravel aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van sites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen. Coriotravel heeft het recht om IP-adressen van de computer van waaruit de pagina bekeken wordt, de gebruikte browser (type) en versie, de pagina's die bezocht zijn en de datum en het tijdstip van het bezoek te registreren. Deze informatie wordt gebruikt om het gebruik van de site te monitoren en de verdere ontwikkeling van de site te bevorderen. Het gebruik van deze informatie leidt er niet toe dat identificeerbare persoonsgegevens worden verzameld of opgeslagen.

Wanneer u contact met ons opneemt, zijn wij gerechtigd informatie zoals uw naam, postadres, e-mail-adres, type verzoek en andere informatie die u ons gezonden heeft, op te slaan. Dergelijke informatie zal gebruikt worden om uw verzoek te kunnen beantwoorden.

Coriotravel is aangesloten bij diverse organisaties uit de reisbranche. Hieronder treft u meer informatie over de betreffende voorwaarden en regelingen.

ANVR

Coriotravel (KvK 650485339) is aangesloten bij de ANVR. Deze vereniging hanteert strenge normen voor het lidmaatschap en bevordert de kwaliteit van de reizen en van de informatie daarover. De reizen op deze website worden aangeboden onder het beding dat de ANVR-Reisvoorwaarden van toepassing zijn op alle aanbiedingen op deze website tenzij uitdrukkelijk wordt aangegeven dat dit niet het geval is. Klik hier voor de ANVR-Reisvoorwaarden. Op het boekingsformulier dien je aan te geven dat je akkoord gaat met de toepasselijke ANVR voorwaarden. 

SGR (Stichting Garantiefonds Reisgelden)

Coriotravel (KvK 650485339) is aangesloten bij SGR. Je kunt dit controleren via www.sgr.nl. Binnen de grenzen van de SGR-garantieregeling vallen de op deze internetsite gepubliceerde reizen onder de garantie van SGR. 

De SGR-garantie houdt in dat de consument ervan verzekerd is zijn vooruitbetaalde reisgeld terug te krijgen, als zijn wederpartij door financieel onvermogen de overeengekomen tegenprestatie niet kan nakomen. Voor zover de overeenkomst mede het vervoer omvat en de plaats van bestemming reeds is bereikt, wordt zorg gedragen voor de terugreis.

CFR (Calamiteitenfonds Reizen)

Coriotravel (KvK 650485339) is aangesloten bij de Stichting Calamiteitenfonds Reizen. Binnen de grenzen van de garantieregeling van het Calamiteitenfonds vallen de op deze internetsite gepubliceerde reizen onder de garantie van het Calamiteitenfonds. 

Deze garantie houdt in dat je als consument die deelneemt aan een door ons georganiseerde reis: 

-  (een deel van) je reissom terugkrijgt indien wij de reis als gevolg van een calamiteit niet of niet volledig kunnen uitvoeren; 
-  de noodzakelijke meerkosten vergoed krijgt indien wij als gevolg van een calamiteit de reis moeten aanpassen of indien wij je vervroegd moeten repatriëren.
   Onder calamiteit wordt verstaan een door molest of natuurramp veroorzaakte abnormale gebeurtenis.

Coriotravel is aangesloten bij diverse organisaties uit de reisbranche. Hieronder vindt u meer informatie over de betreffende voorwaarden en regelingen.

ANVR
Coriotravel (KvK 65048539) is aangesloten bij de ANVR. De ANVR hanteert strenge normen voor het lidmaatschap en bevordert de kwaliteit van reizen en van informatie daarover. De reizen op deze website worden aangeboden onder het beding dat de ANVR-Consumentenvoorwaarden (Reisvoorwaarden en/of Boekingsvoorwaarden) van toepassing zijn op alle aanbiedingen op deze website tenzij uitdrukkelijk wordt aangegeven dat dit niet het geval is. Klik hier voor het lezen en afdrukken van onze (Reisvoorwaarden en/of Boekingsvoorwaarden) en overige ANVR-informatie.

De navolgende bepalingen zijn door Experience Travel zelf vastgesteld. Hierover heeft wat betreft de inhoud van deze artikelen geen overleg plaatsgevonden tussen ANVR en Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfregulieringsoverleg van de Sociaal-Economische Raad. Behoudens de in de voorwaarden zelf toegestane afwijkingen kunnen deze eigen bepalingen geen afbreuk doen aan de ANVR-Consumentenvoorwaarden en zijn ze uitsluitend bedoeld als aanvulling op de ANVR voorwaarden daar waar dat vermeld staat in de ANVR voorwaarden zelf en/of om de positie van de consument verder te versterken. 

Navolgende bepalingen
Coriotravel hanteert de ANVR-reisvoorwaarden. De aanbetaling bedraagt een percentage van 25% van de reissom. In sommige gevallen (met name bij speciale aanbiedingen van hotels en luchtvaartmaatschappijen) gelden hogere aanbetalingspercentages. In dat geval wordt u hierover geïnformeerd. Voor boekingen vanaf 1 april 2016 gelden de volgende annuleringskosten:

Annulering tot de 42e kalenderdag (excl de vertrekdag) voor vertrek: 30%
Annulering vanaf de 42e kalenderdag (incl) tot de 21e dag (excl de vertrekdag) voor vertrek: 50%
Annulering vanaf de 21 kalenderdag (incl) tot de 7e dag (excl de vertrekdag) voor vertrek: 75%
Annulering vanaf de 7e kalenderdag (incl) tot de 3e dag (excl de vertrekdag) voor vertrek: 90%
Annulering vanaf de 3e dag (incl) tot en met dag van vertrek: 100%

Daarnaast kan het voorkomen dat voor bepaalde onderdelen van uw reis afwijkende annuleringsvoorwaarden gelden waardoor u in het geval van annulering een hoger percentage verschuldigd bent. Hierover informeren wij u voor boeking.


SGR
Coriotravel (KvK 65048539) is aangesloten bij SGR. U kunt dit controleren via www.sgr.nl. Binnen de grenzen van de SGR-garantieregeling vallen de op deze internetsite gepubliceerde reizen onder de garantie van SGR, uitgezonderd de vluchten. Deze SGR-garantie houdt in dat de consument ervan verzekerd is dat zijn vooruitbetaalde reisgeld wordt terugbetaald als de wederpartij door financieel onvermogen de overeengekomen prestatie niet kan nakomen. Voor zover de overeenkomst mede het vervoer omvat en de plaats van bestemming reeds is bereikt, wordt zorg gedragen voor de terugreis.


Calamiteitenfonds
Coriotravel (KvK 17155883) is aangesloten bij de Stichting Calamiteitenfonds Reizen. Binnen de grenzen van de garantieregeling van het Calamiteitenfonds vallen de op deze website gepubliceerde reizen onder de garantie van het Calamiteitenfonds. Deze garantie houdt in dat u als consument die deelneemt aan een door ons georganiseerde reis:

  • (een deel van) uw reissom terugkrijgt indien wij de reis als gevolg van een calamiteit niet of niet volledig kunnen uitvoeren;
  • de noodzakelijke meerkosten vergoed krijgt indien wij als gevolg van een calamiteit de reis moeten aanpassen of indien wij u vervroegd moeten repatriëren.

Onder calamiteit wordt verstaan een door molest of natuurramp veroorzaakte abnormale gebeurtenis.