ANVR en SGR en Calamiteitenfonds

Kupers Reisinfo Heerlen (voorheen Corio Travel) is aangesloten bij diverse organisaties uit de reisbranche. Hieronder treft u meer informatie over de betreffende voorwaarden en regelingen.

ANVR

Kupers Reisinfo Heerlen (KvK 13040850) is aangesloten bij de ANVR. Deze vereniging hanteert strenge normen voor het lidmaatschap en bevordert de kwaliteit van de reizen en van de informatie daarover. De reizen op deze website worden aangeboden onder het beding dat de ANVR-Reisvoorwaarden van toepassing zijn op alle aanbiedingen op deze website tenzij uitdrukkelijk wordt aangegeven dat dit niet het geval is. Klik hier voor de ANVR-Reisvoorwaarden. Op het boekingsformulier dien je aan te geven dat je akkoord gaat met de toepasselijke ANVR voorwaarden.

Klik hier: voor enkele aanpassingen in de ANVR voorwaarden per 1/1/2019.

SGR (Stichting Garantiefonds Reisgelden)

Kupers Reisinfo Heerlen (KvK 13040850) is aangesloten bij SGR. Je kunt dit controleren via www.sgr.nl. Binnen de grenzen van de SGR-garantieregeling vallen de op deze internetsite gepubliceerde reizen onder de garantie van SGR.

De SGR-garantie houdt in dat de consument ervan verzekerd is zijn vooruitbetaalde reisgeld terug te krijgen, als zijn wederpartij door financieel onvermogen de overeengekomen tegenprestatie niet kan nakomen. Voor zover de overeenkomst mede het vervoer omvat en de plaats van bestemming reeds is bereikt, wordt zorg gedragen voor de terugreis.

Calamiteitenfonds

Kupers Reisinfo Heerlen (KvK 13040850) is aangesloten bij het Calamiteitenfonds. Deze garantie houdt in dat u als consument die deelneemt aan een door ons georganiseerde reis:
– (een deel van) uw reissom terugkrijgt als wij de reis als gevolg van een calamiteit niet of niet volledig kunnen uitvoeren;
– de noodzakelijke meerkosten vergoed krijgt als wij als gevolg van een calamiteit de reis moeten aanpassen of als wij u vervroegd moeten repatriëren.
De verplichte bijdrage bedraagt € 2,50 per boeking (max. 9 pers. en n.v.t. op reizen in Nederland) en is niet inbegrepen in de gepubliceerde reisprijzen.

Onder calamiteit wordt verstaan een door molest of natuurramp veroorzaakte abnormale gebeurtenis.

Deze garantie is van toepassing op alle onder de (ANVR-)reisvoorwaarden met een deelnemende reisorganisatie gesloten reisovereenkomsten, overeenkomsten van vervoer en overeenkomsten van verblijf. Het moeten bovendien toeristische reizen (vakanties) betreffen. Onder deze definitie vallen ook de zogenoemde eigen-vervoerreizen, buspendels en (losse) chartertickets. Losse huurovereenkomsten, zoals bijvoorbeeld de huur van een auto, vallen niet onder de garantieregeling. Ook een los lijndienstticket valt niet onder deze garantieregeling. Graag verwijzen wij u naar www.calamiteitenfonds.nl.