Privacyverklaring

Kupers Reisinfo Heerlen (voorheen Corio Travel), gevestigd aan Dautzenbergstraat 18, 6411 LB, Heerlen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.coriotravel.com | heerlen@kupers.nl | 045-5712151

Persoonsgegevens die wij verwerken

Kupers Heerlen Reisinfo verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam conform paspoort of identiteitskaart
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • (mobiel) telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Gegevens van thuisblijver + noodtelefoonnummer
 • Auto- en kenteken gegevens

Toelichting, waarom wij de persoonsgegevens verwerken

Deze gegevens hebben wij nodig om een reis te boeken. Bijvoorbeeld pakketreizen, vliegtickets, hotels, treinreizen, autovakanties, cruises, maar ook een reis- en/of annuleringsverzekering

Veel luchtvaartmaatschappijen en touroperators hebben deze gegevens nodig om een ticket af te geven. Ook is een geboortedatum belangrijk om in aanmerking te komen voor bv. kinderkorting of seniorenkorting.

Veel luchtvaartmaatschappijen en touroperators vragen ook om een emailadres/mobiel telefoonnummer om reizigers op de hoogte te stellen van bv. vluchtwijzigingen en vertragingen als die er zijn bv. buiten kantooruren of als er door tijdsverschil niet meteen vanuit Nederland gereageerd kan worden (bv. omdat het hier dan midden in de nacht is en elders nog overdag).

Ook willen met name luchtvaartmaatschappijen deze gegevens hebben omdat de lokale autoriteiten dit eisen, zoals landen als de Verenigde Staten, Canada, Mexico en Korea.

Extra persoonsgegevens

Naast de algemene persoonsgegevens bewaren wij ook nog andere gegevens:

 • Als u slecht ter been bent en (deels) afhankelijk bent van een rolstoel dan maken wij hier een notitie van zodat we bv. meteen bij boeking assistentie kunnen regelen op de luchthaven of meteen kunnen informeren naar een aangepaste accommodatie die bv. geschikt is voor iemand in een rolstoel
 • Er zijn reizigers die afhankelijk zijn van medische apparatuur, zoals bv. een apneu-apparaat of zuurstofapparaat. Ook deze gegevens bewaren wij omdat dit apparaat van te voren aangemeld moet worden bij een luchtvaartmaatschappij om deze als extra stuk handbagage mee te nemen. Omdat mensen hier afhankelijk van zijn, gaat deze niet in het ruim mee. U moet er niet aan denken dat uw koffer of dit apparaat niet aankomt.
 • Indien gebruik gemaakt wordt van een speciale maaltijd, zoals bv. vegetarisch/veganistisch, glutenvrij, geen rundvlees, kohsjer, halalmaaltijden e.d., bewaren we deze gegevens zodat we dit meteen bij boeking kunnen doorgeven aan de luchtvaartmaatschappij en/of accommodatie.
 • Klanten die zeer regelmatig vliegen en een frequent flyer nummer hebben van een luchtvaartmaatschappij, of een nummer van een cruisemaatschappij en/of hotelketen wordt dit ook bewaard, zodat we deze gegevens direct bij boeking door kunnen geven en de klant deze punten niet misloopt. Ook voorkeuren als zitplaatsen en maaltijden worden bewaard.
 • Van sommige klanten bewaren wij ook het paspoort en/of ID gegevens die onlangs hebben gereisd en ons deze gegevens hebben doorgegeven! We bewaren echter niet alles. Van het paspoort of ID kaart bewaren wij de volgende gegevens:
  • Paspoortnummer of ID nummer
  • Afgiftedatum
  • Vervaldatum
  • Plaats van afgifte
 • Wij bewaren dus GEEN BSN nummers, omdat deze niet nodig zijn voor een reis. Mocht dit toch nodig zijn, bij bv. een visumaanvraag, dan zullen wij hierom vragen en na ontvangst ook direct weer verwijderen.

Paspoortgegevens en/of ID gegevens hebben wij nodig om in te checken op vluchten buiten het Schengen gebied. We hebben GEEN digitale kopieën meer van paspoorten en/of ID kaarten op een van onze computers staan.

Wat bewaren wij niet

De volgende gegevens bewaren wij niet

 • Geloofsovertuiging
 • Politieke overtuiging
 • Seksuele voorkeur
 • Etnische afkomst
 • Bankrekeningnummers
 • Gegevens van Facebook, LinkedIn, Instagram ed.
 • Salarisgegevens en/of werkgeversinformatie

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via heerlen@kupers.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Kupers Reisinfo Heerlen verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolde
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren

Geautomatiseerde besluitvorming

Kupers Reisinfo Heerlen neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Kupers Reisinfo Heerlen) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Kupers Reisinfo Heerlen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren bewaartermijnen die noodzakelijk zijn voor het correct uitvoeren van de dienst die wij aanbieden.

Delen van persoonsgegevens met derden

Kupers Reisinfo Heerlen deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een vewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Kupers Reisinfo Heerlen blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Kupers Reisinfo Heerlen uw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Kupers Reisinfo Heerlen en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar heerlen@kupers.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Kupers Reisinfo Heerlen wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Als Reisbureau hebben wij niet alleen te maken met touroperators in Nederland en Duitsland, maar ook met buitenlandse agenten. Omdat wij ook reizen samenstellen, hebben wij met de desbetreffende agenten afspraken gemaakt (verwerkersovereenkomsten) dat de persoonsgegevens die wij doorgeven, alleen gebruikt mogen worden voor de te boeken reis en er verder niets mee mogen doen.

Kupers Reisinfo Heerlen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via heerlen@kupers.nl